May 19, 2024

Satya News

odia news channel

ଲଣ୍ଡନରେ ବିରୋଧ

ଲଣ୍ଡନରେ ବିରୋଧ
ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ (ସିଏଏ) କୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସ୍କୋୟାରସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ।

Spread the love