July 25, 2024

Satya News

odia news channel

UP man gifts freedom to nine prisoners on father’s death anniversary

୯ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ପଇଠ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭେନ୍ଦ୍ର ଆଗ୍ରା,୨ ।୧: ଆଗ୍ରା ଜେଲରୁ ୯ ଜଣ କଏଦୀ ବୁଧବାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା...